Znam moje podatki

ZLECENIE PONIŻEJ 200 ZŁ BEZ ZALICZKI NA PODATEK Gdy kwota należności ustalona w umowie zlecenia wynosi poniżej 200 zł, nie należy pobierać tutaj zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 18%. Jeżeli umowa dotyczy wiecej niż jednego miesiąca przy płatności 200 zł za jeden miesiąc należy pobrać od niej zryczałtowany podatek dochodowy.

JAK ŚCIĄGNĄĆ NALEŻNOŚCI Niestety dość często w firmach występują przypadki, że nasi odbiorcy nie chcą spłacić swoich długów. Do niedawna konieczne było wysyłanie takiemu dłużnikowi wezwania do zapłaty. Obecnie nie jest to koniecznością przed oddaniem sprawy do sądu.

O MIESIĄC WIĘCEJ NISKICH ZUSÓW Jeśli dany podatnik rozpocznie swoją własną firmę z drugim dniem miesiąca, dostaje on kolejny miesiąc obniżonych ZUSów. W taki sposób można opłacać niższe składki w okresie 25 nie 24 miesięcy.

ZAWIESZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Przedsiębiorca może chcieć zawiesić działalność. Każdorazowo zawieszenie prowadzenia danej firmy powinno mieć charakter tymczasowy. Min. okres zawieszenia działalności gospodarczej wynosi 30 dni, maksymalny – 2 lata.

ZWOLNIENIE Z VAT Wszyscy przedsiębiorcy muszą złożyć zgłoszenie rejestracyjne naczelnikowi US. Musi to nastąpić przed wykonaniem jakiejkolwiek czynności objętej podatkiem VAT. Podatnicy mogą zastosowania zwolnienia, jeżeli ich obroty nie przekroczyły 150.000 zł.

ODZIEŻ W KOSZTACH FIRMOWYCH Żeby uznać wydatki na ubrania jako koszt firmy, jego używanie powinno być obowiązkowe i wspomniane w regulaminie lub umowie o pracę. Po drugie zakupione zakupione stroje winny posiadać odróżniające cechy. Indywidualne cechy nadają zakupionemu ubiorowi charakter wyłącznie służbowy.

UŻYCZENIE POMIESZCZENIA Załóżmy, że dany podatnik pragnie korzystać z pomieszczenia nie należącego do niego na cele firmowe. Kwota takiej nieodpłatnej usługi jest przychodem, który należy opodatkować. Ze zwolnienia mogą skorzystać świadczenia otrzymane od osób z I i II grupy podatkowej.

KTO PORADZI?Jeżeli podatnik nie jest pewien co zrobić w trudnej sytuacji podatkowej, najlepiej poradzić się. Dobre biuro rachunkowe świetnie orientuje się w takich kwestiach.

Comments are closed.