Konferencje naukowe, biznesowe, prasowe

Konferencja naukowa – spotkanie grupy naukowców, praktyków i osób zainteresowanych pewnym działem nauki. W ramach spotkania referowane są wyniki badań naukowych lub odbywa się seria krótkich wykładów monograficznych i dyskusji na określony temat. Konferencje, obok publikacji, są jedną z dwóch podstawowych form prezentowania i dyskutowania wyników badań naukowych. Wystąpienia na konferencjach naukowych, w których prezentuje się swoje wyniki badań są nazywane prezentacjami, komunikatami, doniesieniami wstępnymi, referatami. Materiały konferencji mogą być publikowane.

W Polsce istnieje zwyczaj, że partie polityczne lub koła parlamentarne najczęściej zwołują swoje konferencje w wyznaczonej do tego celu sali w polskim parlamencie, zaś jako tło dla osób mówiących ustawiają specjalnie na taką potrzebę wyprodukowane plansze. Na planszach tych znajduje się np. logo lub/oraz nazwa danej partii. W niektórych sytuacjach konferencję zwołuje się w miejscu związanym z omawianym wydarzeniem, jak np. miejsce przestępstwa czy szpital, który jest w trudnej sytuacji finansowej.

Konferencja biznesowa – spotkanie biznesowe poświęcone wymianie informacji i omawianiu zagadnień związanych z działalnością oraz zarządzaniem przedsiębiorstwami. Organizatorem mogą być stowarzyszenia, przedsiębiorstwa, organizacje non-profit lub osoby indywidualne. Miejscem przeprowadzania są często wyspecjalizowane centra, oferujące usługi hotelowe, konferencyjne i rekreacyjne (np. spa).

Konferencjato spotkanie grupy ludzi w celu omówienia konkretnego zagadnienia.
Spośród wielu rodzajów konferencji można wyróżnić:
polityczną – przykładowe ważne historycznie konferencje polityczne:
konferencja poczdamska
konferencja teherańska
konferencja jałtańska
naukową
biznesową
online
prasową

Konferencja prasowa – wydarzenie medialne, w którym osoby chcące przekazać mediom pewne informacje zapraszają dziennikarzy do wysłuchania ich oraz, najczęściej, zadawania związanych z daną sprawą pytań.

Istnieją dwa główne powody do zwoływania konferencji prasowych. Pierwszy jest pokierowany wygodą osoby zwołującej konferencję, gdyż może ona wypowiedzieć się we wszystkich ważnych sprawach jednorazowo dla wszystkich mediów, bez potrzeby odbierania setek telefonów od dziennikarzy. Drugi spowodowany jest świadomym działaniem osoby zwołującej konferencję, która chce, by dzięki spotkaniu z dziennikarzami sprawa zyskała rozgłos i stała się bardziej interesująca dla mediów.

Comments are closed.