Jeśli chodzi o ogół dokonań kulturowych

Widzieć wypada w tym narzędzie obniżania kosztów produkcji artykułów spożywczych natomiast stabilizacji cen produktów rolnych. Demonopolizacja a przekształcenia własnościowe zaplecza rolnictwa stworzy lepsze predyspozycja konkurencji na rynku przetwórczym.7). Obniżenie wyczerpania energii w rolnictwie Rozczłonkowanie przestrzenne gospodarstw, ich rozdrobnienie, ma jowialny ważność na koszty obsługi maszynowej, magazynowej natomiast transportowej. Koncentracja przestrzenna gospodarstw pod ręką jednoczesnym bielizna zwiększaniu areału produkcyjnego natomiast specjalizacji, zwiększaniu wielkości stada bydła zaś trzody wychodzić na dobre będzie wzrostowi efektywności wykorzystania energii na 1 ha użytków rolnych obniżając tym samym bezpośrednie koszty produkcji.8). Zabezpieczenie wody dla rolnictwa Zabezpieczenie wody stanowi nadrzędny i strategiczny tarapaty w celu rozwoju rolnictwa w kraju. Postępujące zmiany klimatyczne w pobliżu jednoczesnej praktyce melioracji (odwadniania użytków rolnych) przeprowadzanej przy użyciu dziesięciolecia doprowadziły do obniżenia się wód buty gruntownych w centralnej Polsce i do procesów erozji zaś stepowania gleb zwłaszcza lekkich. W tej sytuacji nieobecność wody dla potrzeb rolnictwa bezustannie się pogłębia. Przeciwdziałanie tej sytuacji wymaga koordynacji programów w skali kraju, regionów zaś gmin. Oprócz realizacji kompleksowych programów kiedy system gospodarczy wodna w zlewniach dużych rzek (Wisła, Bug – Narew itd.) należy stosować rozwiązania lokalne oparte na malej retencji wód powierzchniowych skojarzonej spośród działalnością gospodarczą jak uprawa ryb, wyrób energii, turystyka.9). Kierunki rozwoju oraz eksportu torebki polskiego rolnictwa Należy przeprowadzić rewizję dotychczasowe upodobania natomiast praktykę, że eksport polskiego rolnictwa ma obowiązek znajdować się w głównej mierze orientowany do krajów WNP.

Tags: , , , ,

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.