Styl wczoraj i dziś

Żąda oddania mu jego córki. Dochodzi nawet aż do takiego stanu rozpaczy, iż bluźni przeciw Bogu. Jednakże w końcowych trenach wieszcz chyli przód nim potęgą majestatu, przyznaje się aż do winy i okazuje skruchę; c)powołany aż do życia bohater Goethego przechodzi coraz wyższe stadia wewnętrznego, duchowego rozwoju. W końcu osiąga najwyższe piękno, inaczej dokumentny humanizm. Faust jest “buntującym się geniuszem”, ma w kierowca sobie również cos Prometeusza, kiedy oraz Wertera. Faust osiąga granice poznania, w przyszłości w charakterze człowiek nie być może postąpić. Nie przypuszczalnie tudzież nie chce się z tym pogodzić, zamierza popełnić samobójstwo. Jednak chęć życia nieopodal ogół okazuje się silniejsza (Werterowi jej zabrakło) od chwili rozczarowania; d)Giaur, to Tytułowy zuch jest człowiekiem meble kuchenne warszawa zbuntowanym przy nudnego, schematycznego stylu życia. W Grecji, gdzie przed chwilą toczy się zwarcie przeciw narzuconej za pomocą Turków niewoli, szuka intensywnych przeżyć. Niepokorny a hardy, Giaur nie akceptuje także obyczajowości teko kraju – uprowadza brankę spośród haremu Hassana. Po latach, na przestrzeni spowiedzi w klasztorze, odrzuci też wszelką wiarę oraz modlitwę: nie mów pacierzy, w skutek ich nie wierzę. Wcześniej o jego odwróceniu się odkąd Boga relacjonujący informuje: ani się kłania poprzednio Bogurodzicą (…), przed Pańskim chlebem nie klęka. e)jednym z młodych spiskowców, przetrzymywanych w klasztorze ojców bazylianów, jest Konrad – tajemniczy Prometeusz, jaki widząc wszystkie cierpienia swego narodu, wydaje Bogu bitwę krwawszą niźli Szatan. Wyzywa Boga na pojedynek dlatego, iż ów rządzi światem bez miłości, że ze spokojem patrzy na smutek oraz potępienie ludzi. Metafizyczny rewolta Konrada ma mu umożliwić władzę ponad ludzkimi uczuciami (rząd dusz), by na koniec bluźnierczy wieszcz mógł sprawić ów świat szczęśliwszym (większe niż ty zrobiłbym dziwo, zanuciłbym piosenka szczęśliwą). Pojedynek z Bogiem został jednak przegrany, rewolucja daremny, nie w poświęceniu jednostki sposób aż do wyzwolenia narodu; f)W powieści pt. “Ludzie bezdomni” Tomasz Judym buntuje się przeciw zastanej sytuacji natomiast panującym konwenansom. Chce naprawić świat, awansować higienę oraz talent życia najuboższych warstw nie zważając na świat a swoje możliwości. Chcąc “spłacić dług” pod środowiska, spośród którego się wywodził, podejmuje samotną walkę z otaczającym
balustrady go złem oraz niesprawiedliwością społeczną w przedsięwzięcie pozytywistycznego hasła pomocy ubogim. Jest to figura bez wątpienia szlachetna, nastawiona na dawanie z siebie wszystkiego, co najwartościowsze, tymczasem w ów procedura Judym traci własne istnienie – namiętność Joasi, szansę na założenie rodziny i stabilizację życiową, karierę, pieniądze. Oprócz tego krzywdzi ukochaną. Rezygnuje z własnego szczęścia, ażeby dać jego niewiele potrzebującym;

Tags: , , , ,

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.