Moda wczoraj i dziś

A naprawiwszy rozwalone mury, oddał forteca ów Maciejowi z Łabiszyna Wojewodzie Brzeskiemu starostwem dzierżawnym”. Oblężenie udowodniło wysoką wartość militarną twierdzy: kilkunastotysięczna polska armia potrzebowała skoro ośmiu dni, ażeby zmusić aż do kapitulacji załogę wroga, liczącą ledwo 42 zbrojnych. W czasie intensywnego ostrzału artyleryjskiego mury zostały silnie uszkodzone, mimo to tuż po zakończeniu walk spośród rozkazu króla blog moda szkody zostały prędko naprawione. Prowadzone nie wcześniej prace miały jedynie charakter naprawczy zaś prawdopodobnie nie doprowadziły aż do zmian w architekturze obiektu. Brak źródeł pisanych uniemożliwia definicja czasu budowy zamku, atoli przykłady z innych ośrodków pozwalają sądzić, że musiała płeć słaba trwać bodaj 10-15 lat. Wystawiony w 1346 roku przywilej lokacyjny Bydgoszczy przynosi informację, że miasto miało pochwycić równinę w pobliżu miejscowej warowni, określonej łacińskim terminem castrum – acz objaśnienie to przypadkiem zdradzać także drewniane grody gdy zaś murowane torebki zamki, owo lecz uniwersalnie przyjmuje się, że od końca XIII wieku termin ów oznaczał jeno obiekty murowane. Taką interpretację potwierdza plus dokument lokacyjny, w którym czterokrotnie wzmiankowany jest burgrabia.

Tags: , , , ,

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.