Czy wolnomularz i mason oznaczają tę samą osobę

Warto w tym miejscu wyjaśnić pochodzenie nieco dziwnie i archaicznie brzmiącego terminu “wolnomularz”. Jest to w istocie przekształcona nazwa zawodowa, która pierwotnie oznaczała… wolnego murarza, czyli po prostu członka cechu kamieniarskiego. Pierwszymi masonami byli architekci i budowniczowie. Ich praca – m.in. wznoszenie gotyckich katedr – wymagała niezwykłej wiedzy i umiejętności. Trudno się dziwić, że wśród tych masonów (nazywanych czasem operatywnymi) byli więc doskonali matematycy, inżynierowie i majstrowie. Z czasem, gdy masoneria zaczęła się przekształcać w ruch społeczny, dołączyli do nich myśliciele, naukowcy i filozofowie. aaron warszawa

Warto także wyjaśnić, skąd wzięło się podkreślenie wolności średniowiecznych murarzy. Było to bezpośrednim nawiązaniem do unikalnej cechy tej grupy zawodowej. Ówcześni budowniczowie, jako jedni z nielicznych mieli bowiem prawo swobodnego podróżowania. Ślad tej dumy widać także w angielskiej (freemason) czy niemieckiej (Freimaurer) wersji słowa “wolnomularz”.

Czy masoni rządzą światem?

Tych, którym się wydaje, że masoneria rządzi światem, zapewne zdziwi niezmiernie informacja, że ruch masoński wcale nie jest spójny i jednorodny. Nie ma więc jakiegoś jednego, centralnego ośrodka sterującego. Co więcej, w łonie masonerii przez cały czas różne odłamy licytują się na “prawowierność” i “poprawność” wolnomularstwa. Dochodzi do tego, że niektórzy spośród masonów… nie uważają swoich braci za godnych tego miana. Sytuacja ta przypomina trochę czasy średniowieczne i stosunki pomiędzy wieloma występującymi wówczas odłamami chrześcijańskimi. Katolicy uważali protestantów i prawosławnych za odstępców – zresztą, z wzajemnością. Wszyscy zaś zgodnie tępili katarów czy radykalnych bogomilców.

Tags: ,

Comments are closed.