Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 2 kwietnia 1997 roku przez Zgromadzenie Narodowe, zatwierdzony w ogólnonarodowym referendum 25 maja 1997 roku.

Prace nad sformułowaniem konstytucji zainicjowane zostały już w 1989 roku i zostały wymuszone przez zupełne transformacje ustrojowe, jakie wystartowały w Polsce pod koniec lat osiemdziesiątych. Konstytucja PRL z 1952 poprzez nieustanne jej zmiany (których zwłaszcza masę zrealizowano po wygranej obozu Solidarności w 1989 roku) została aktem wewnętrznie niespójnym i ze względu na swoją historię społecznie niepochwalanym, nie odzwierciedlając wymogom przechodzącego dogłębne przemiany państwa.

Stanowcze czynności w kwestii zmiany konstytucji zainicjował dopiero Sejm Rzeczypospolitej Polskiej I kadencji (1991-1993). 23 kwietnia 1992 roku uchwalono ustawę o trybie sformułowania i przyjęcia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. desygnowała instytucję Komisji Konstytucyjnej, która miała pracować nad sporządzeniem końcowej wersji nowej ustawy zasadniczej. Zdefiniowała również, iż uchwalenia konstytucji uskuteczni Zgromadzenie Narodowe, a następnie zostanie ona poddana pod głosowanie w ogólnonarodowym referendum. Prawo wnoszenia projektów nowej Konstytucji RP przysługiwało grupom 56 członków Zgromadzenia Narodowego, Komisji Konstytucyjnej oraz Prezydentowi RP. Po nowelizacji ustawy dokonanej w 1994 roku takie prawo otrzymała również grupa 500 tysięcy obywateli RP.

Tags: , ,

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.