Czy budowa oczyszczalni ścieków się opłaca?

Budowę oczyszczalnie ścieków powinni rozważyć wszyscy mieszkający na terenie nie posiadającym kanalizacji. Pomysł ten spodoba się zwłaszcza tym, którzy preferują ekologiczny styl życia. Oczyszczalnie ścieków wpływają bowiem na poprawę stanu śródlądowych zbiorników wodnych oraz wód podziemnych. Do niedawna najczęstszym rozwiązaniem problemu ścieków nieskanalizowanych gospodarstw domowych były szamba. Bywają one jednakże przepuszczalne, prowadząc do przedostawania się ścieków do gleby oraz zatruwania nie tylko jej, ale również wód gruntowych. Poza tym opróżnianie szamb zazwyczaj wiąże się z dość wysokimi wydatkami. Poza tym, jeśli objętość zbiornika jest nieadekwatna do liczby użytkowników, dosyć niekomfortowe może być ciągłe sprawdzanie stanu jego zawartości. Kwestie te nie będą miały znaczenia, kiedy zaopatrzymy się w oczyszczalnię ścieków. Poza tym coraz bardziej restrykcyjne regulacje prawne narzucają Polakom obowiązek większego zaangażowania w ochronę środowiska. Jednakże skąd pozyskać na to środki przydomowej oczyszczalni ścieków? W wypadku, gdy mają Państwo problemy ze sfinansowaniem na zakup oczyszczalni ścieków można zwrócić się o pomoc do miasta, ponieważ od modyfikacji ustawy o ochronie środowiska która miała miejsce w roku 2011 powiaty i gminy mają prawo udzielać dotacji na ten cel. Szansa na taką dotację jest tym większa, im bardziej szkodliwe dla środowiska są Twoje zanieczyszczenia. Poza tym część funduszy unijnych w latach 2007-2013 była przydzielona właśnie na ten cel. Dofinansowaniem zakupu przydomowych oczyszczalni ścieków zajmuje się też Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Poza tym BOŚ udziela preferencyjnych kredytów na zakup i instalację przydomowych oczyszczalni ścieków.

Tags:

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.