Dobra kultury wypada chronić

Nigdzie również nie udało się procesu tego powstrzymać. Wypadające z rynku gospodarstwa mogą jakkolwiek wygrywać pozycje siedlisk rekreacyjnych, lub nowej formy “działek pracowniczych”; alternatywnie areał tych gospodarstw zasilać ma obowiązek gospodarstwa towarowe, rodzinne, albo farmerskie zależnie od specyfiki stosunków rolnych na danym obszarze. Należy założyć, że wolumen gospodarstw tłumić się będzie w tempie mniej więcej 3 proc. na rok w okresie najbliższych 15-20 lat tudzież procesowi temu powinno towarzyszyć powstawanie silnych struktur agrobiznesu torebki rolno-przemysłowego tudzież usługowego. Należy dążyć aż do przezwyciężenia dominacji pasożytniczych, pośrednich struktur handlowych oraz w tym celu brać udział aktywnie tworzenie dzięki samych rolników silnych organizacji zaopatrzenia oraz zbytu w skali gminy bądź szerszych zależnie od profilu prowadzonej działalności gospodarczej. Dzięki takiej samoorganizacji producenci rolni mogliby odzyskać co bynajmniej 10 proc. marży. Wzmocniliby w tym buty samym czasie swoją pozycję przetargową na rynku zaopatrzenia a atrakcyjność jako dostawcy. Trzeba wkładać kraniec wymuszonemu finansowaniu przy użyciu producentów rolnych przetwórstwa spożywczego tudzież handlu, a w tym celu skrócić spośród mocy prawa dopuszczalne okresy truchło w zapłacie wewnątrz dostarczane surowce aż do 3 miesięcy maksimum. W sferze interwencji cenowej zrezygnować trzeba od momentu urzędowego manipulowania cenami skupu produktów rolnych na kwestia dopłat gwoli producentów rolnych w ramach kontraktowych dostaw produktów określonej jakości w ramach okresowo ustalanych limitów ilościowych. Zachęcać to będzie rolników do pożądanej specjalizacji produkcji oraz podnoszenia jakości. Podjęte na szeroką skalę programy dostosowania zawodowego do umiejętności pozarolniczych powinny być zorientowane przede wszystkim na tworzenie nowych miejsc pracy w bezpośrednim otoczeniu rolnictwa. Należy skoro zakładać, iż większa część dotychczasowych mieszkańców wsi nie przeniesie się aż do miast w perspektywie sukienki możliwej aż do przewidzenia. Nowe stanowiska pracy zakładać w tym samym czasie powinny atut dodaną jak całkowanie produkcji rolnej.

Tags: , , , ,

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.