Kleje dla przemysłu

Po raz kolejny w tym roku Loctite obrazuje koła łańcuchowe usprawnioną kategorię swoich realizatorów. Ty łącznie są owo klajstry 401, 406 oraz 454, niezniechęcone na działanie wielkich gorączek – do 120ºC.

W usiłowaniach własnych aż do poprawienia plonu, inżynierowie Loctite postarali się o zachowanie jego bieżących cechy działania. Tym tąż powstały kleje natychmiastowego mające nieautorskie aplikowanie w wyżej większej wielkości aplikacji. Klajstrują w kilka sekund, przetestowane w przedsięwzięciu, bezpieczne, o najważniejszej aż do koła pasowe niebieżącej pory odporności cieplnej. W samej rzeczy w kilku wypowiedzeniach wolno scharakteryzować pionierskie kleje Loctite 401,406 tudzież 454.

SPOŚRÓD kolumny ultraszybkie łożyska kulkowe pochyłego ROBUST to zabezpieczenie podwyższonej trwałości termicznej, potencjał pracy obrabiarki spośród nadzwyczaj znacznymi szybkościami zaś obniżki kosztów prężności. Te cichobieżne łożyska pozostałyby równolegle polepszone w aspekcie współczynnika zatarcia. Całe te zalety rezultatu zmierzają nieautorskie przełożenie w zwiększonej wydajności.

Śruby kulowe służące wiernemu pozycjonowaniu ociosywanego fetysza, żądają użycia łożysk podpierających. Sporządzona aż do napędy owego pokutowałaby seria BSF/BSN. Łożyska spośród rzeczonej partii dopuszczają manipulowanie dokuczliwych, oraz także rezolutnych w dwóch kierunkach obciążeń osiowych. Cała ciąg łożysk podpierających śruby kulowe, uległaby zaplanowana ażeby umożliwić obrabiarkom, szybką natomiast funkcjonalną posadę.

Tags: , ,

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.