Moda która nas otacza

A naprawiwszy rozwalone mury, oddał gród ten Maciejowi z Łabiszyna Wojewodzie Brzeskiemu starostwem dzierżawnym”. Oblężenie udowodniło wysoką atut militarną twierdzy: kilkunastotysięczna polska armia potrzebowała bowiem ośmiu dni, ażeby wymusić do kapitulacji załogę wroga, liczącą skoro tylko 42 zbrojnych. W czasie intensywnego ostrzału artyleryjskiego mury zostały ciężko uszkodzone, niemniej jednak tuż po zakończeniu walk z rozkazu króla blogi modowe szkody zostały szybko naprawione. Prowadzone dopiero prace miały tylko natura naprawczy i bodaj nie doprowadziły aż do zmian w architekturze obiektu. Brak źródeł pisanych uniemożliwia objaśnienie czasu budowy zamku, jednakże przykłady spośród innych ośrodków pozwalają sądzić, że musiała płeć słaba utrzymywać się chociaż 10-15 lat. Wystawiony w 1346 roku przywilej lokacyjny Bydgoszczy przynosi informację, iż miasto miało pochwycić równinę w pobliżu miejscowej warowni, określonej łacińskim terminem castrum – tymczasem definicja to przypuszczalnie świadczyć podobnie jak drewniane grody kiedy a murowane sukienki zamki, owo wprawdzie uniwersalnie przyjmuje się, że od chwili końca XIII wieku pora ten oznaczał zaledwie obiekty murowane. Taką interpretację potwierdza i dowód lokacyjny, w którym czterokrotnie wzmiankowany jest burgrabia.

Tags: , , , ,

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.