Moda która jest dookoła

A naprawiwszy rozwalone mury, oddał twierdza ten Maciejowi z Łabiszyna Wojewodzie Brzeskiemu starostwem dzierżawnym”. Oblężenie udowodniło wysoką walor militarną twierdzy: kilkunastotysięczna polska armia potrzebowała ponieważ ośmiu dni, tak aby przyprzeć do muru aż do kapitulacji załogę wroga, liczącą zaledwie 42 zbrojnych. W czasie intensywnego ostrzału artyleryjskiego mury zostały ciężko uszkodzone, przecież tuż po zakończeniu walk z rozkazu króla stylizacje szkody zostały w mgnieniu oka naprawione. Prowadzone dopiero prace miały tylko natura naprawczy i prawdopodobnie nie doprowadziły do zmian w architekturze obiektu. Brak źródeł pisanych uniemożliwia definicja czasu budowy zamku, lecz przykłady z innych ośrodków pozwalają sądzić, iż musiała niewiasta uzyskać przynajmniej 10-15 lat. Wystawiony w 1346 roku pierwszeństwo lokacyjny Bydgoszczy przynosi informację, iż miasto miało zająć równinę w pobliżu miejscowej warowni, określonej łacińskim terminem castrum – acz objaśnienie to może znamionować tak jak drewniane grody jak a murowane buty zamki, owo natomiast uniwersalnie przyjmuje się, że odkąd końca XIII wieku czas ten oznaczał tylko obiekty murowane. Taką interpretację potwierdza plus dowód lokacyjny, w którym czterokrotnie wzmiankowany jest burgrabia.

Tags: , , , ,

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.