Przewierty

W zasadzie każda dziedzina zawodowa może poszczycić się nowatorskimi rozwiązaniami, jakie powodują, że rzeczy niemożliwe stają się możliwe oraz to w krótszym czasie. Do takiej dziedziny należą przeciski, które na całym świecie znane są jako nowatorskie technologie umożliwiające wyjątkowo wygodny rozwiert z pełną kontrolą. Urządzenie, którym wykonuje się przeciski, to przede wszystkim głowica wiercąca oraz sonda. Głowica wykonuje tzw. otwór pilotażowy, a w następstwie sterując rozwierca go do pożądanej średnicy, jakkolwiek sonda kontroluje cały czas pracy i daje możliwość ewentualnej korekty, ominięcia przeszkody itp. Na koniec w otworach umieszcza się odpowiednie rury, jakie mają pełnić własna funkcję. Sporo projektów opiera się na skomplikowanych rozwiertach pod autostradami, rzekami, czy liniami kolejowymi, więc przeciski okazują się najlepszym wyjściem w tego rodzaju inwestycjach. Dużą zaletą tej technologii jest szybkość, bezpieczeństwo, albo mała ingerencja na powierzchni terenu podczas wykonywania tego typu prac.

Tags: , ,

Comments are closed.