Obrabianie stali nierdzewnej – dobre materiały.

Wymagania naszych odbiorców bardzo wzrastają, chcą coraz lepszych rozwiązań. Jakość produktów takich jak: balustrada ze stali nierdzewnej powinna być coraz większa.

Przyjrzyjmy się bliżej jednej z większych firm, ma ona bardzo odkrywcze produkty, które mogą zainteresować niejednego Osobę prowadzącą warsztat. Służą one do obróbki tak zwanej nierdzewki. Najczęściej w stalach nierdzewnych opracowywane są spawy lub jest jest wygładzana powierzchnia przed operacją polerowania na wysoki połysk. Do tego celu służą włókniny 3M EXL, EXL, które są w postaci takich materiałów jak: włóknina sprasowana xl-RD, 3M XL-UW
.

Dzięki tym produktom będziemy mogli otrzymać możliwość przygotowania pod poler, nadania rysy, jakiś zarysowań. Włókniny sprasowane bardzo łatwo się ich używa, np. włóknina XL-RD, jest włóknina przymocowana na podstawę z włókien szklanych, z wyglądu przypomina lamelkę. Z tym, że lamelka ma ziarno ścierne w postaci listków, zaś koło XL-RD {ma zamiast materiału nasypowego| ma w miejsce lamelek ściernych właśnie włókninę 3M EXL.

Innym podejściem są naturalnie włókniny 3M XL-UW, są to zwykłe koła wycięte z płata włókniny EXL zawierające otwór 22mm, zakłada się je na szlifierkę stacjonarną, doskonale zdają egzamin kiedy zaistnieje potrzeba pracy z ręki, wtedy trzymamy detal w reku i go obrabiamy. Takim ciekawym zastosowaniem jest obróbka biżuterii srebrnej.

Włóknina 3M EXL jest dostępna także w postaci dysków roloc, ma ona nazwę 3M XL-DR, koniecznie trzeba uważać aby nie pomylić z włókniną XL-RD, jak widać, różni się tylko tym, przestawione są litery. O ile włókniny xl=rd 3m występują w stałych wielkościach i tak włóknina XL-RD jest w wymiarze 125, zaś włóknina XL-UW jest w wymiarze 125 do 300mm, to włókniny na roloc są już w wymiarze 75mm.

Te trzy odmian produktów nie są bezpośrednio robione przez firmę 3M, wytwarza je tzw konwertor, czyli firma, która na podstawie produktu nabywanego w dużej korporacji wyrabia swój produkt.

Tags: , , , ,

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.