Jak wybrać brokera ubezpieczeniowego?

Jednym z przejawów dynamicznego rozwoju rynku jest tworzenie się coraz większej liczby różnych firm. Przedsiębiorstwa takie pojawiają jak grzyby po deszczu, a choć nie wszystkie przetrwają, już samo ich powstanie generuje popyt na wiele rozmaitych usług, w tym usług ubezpieczeniowych.

Punkt widzenia właściciela przedsiębiorstwa jest niezwykle trudny, ponieważ cały czas jest zmuszony myśleć on o podstawowej prawdzie rynku – obniżaniu kosztów przy jednoczesnym zwiększaniu przychodów. Nie zawsze jest tak, że właściciele raczkujących przedsiębiorstw znają się na wszystkim (można wręcz powiedzieć, że taka sytuacja zdarza się bardzo rzadko), stąd nieoceniona jest pomoc różnego rodzaju doradców. Jednym z typów doradców są brokerzy ubezpieczeniowi, którzy stanowią rodzaj pośredników pomiędzy firmami, a dużymi korporacjami ubezpieczeniowymi. Warto zaznaczyć, że broker ubezpieczeniowy nie może pozostawać w jakichkolwiek stałych relacjach związanych z zatrudnieniem z danym ubezpieczycielem.

Kim jest broker ubezpieczeniowy? Może to być zarówno osoba fizyczna, jak i prawna – czynnikiem wyróżniającym jest posiadanie pełnomocnictwa od klienta, w imieniu którego wykonuje czynności związane z ubezpieczeniem. Wykonywanie usługi brokerskiej jest uzależnione od posiadania zezwolenia wydanego przez odpowiedni organ nadzoru. Obowiązkowe jest również wpisanie danego brokera do właściwego rejestru. Jak odnaleźć profesjonalnego brokera? To łatwe. Wystarczy, że w wyszukiwarce wpiszemy słowo np. “broker ubezpieczeniowy poznań” lub inne miasto, którym mieszkamy.

Sprzedawanie ubezpieczeń nie jest łatwą sprawą, szczególnie w kontekście bardzo skomplikowanego rynku, dającego bardzo dużo możliwości. W związku z tym każdy broker ubezpieczeniowy zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej – w sytuacji gdyby jego usługi wiązałyby się ze sporymi stratami ze strony klienta. Ubezpieczenie to obowiązuje brokera na obszarze całego kraju oraz krajów Unii Europejskiej. Do zadań brokerów ubezpieczeniowych należy także: doradzanie klientowi, dokonywanie ocen ryzyka itp. Należy podkreślić, że broker ma obowiązek zachowania w tajemnicy wszystkich informacji pozyskanych od klienta.

W ofercie brokerów ubezpieczeniowych znajdują się ubezpieczenia różnego typu – majątkowe, na życie, również ubezpieczenia specjalistyczne, czyli między innymi ubezpieczenie firmy, lotnicze, ubezpieczenie grupowe, sportowe i inne. Jak znaleźć takie ubezpieczenie? Wystarczy w wyszukiwarce wpisać słowo “ubezpieczenie grupowe poznań” lub “ubezpieczenie firmy poznań“. W grupie ubezpieczeń specjalnych jest wiele ofert, które mogą zainteresować firmy – np. ubezpieczenie strat finansowych.

Tags: , ,

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.