merkury jako planeta

Merkury przypomina Księżyc także poniżej kilkoma innymi względami. Jego pokrywa jest pofałdowana natomiast pokryta wieloma kraterami. Największy spośród merkuriańskich kraterów tzw. Nizina upałów powstał w wyniku upadku ogromnego meteorytu. O tym kiedy wieli musiał znajdować się owo okruch skalny, niech świadczy zjawisko że kolista kotlina upałów ma średnicę w przybliżeniu 1300 km. Siła uderzenia była tak olbrzymia, że fale uderzeniowe wypiętrzyły wielkie wzgórza po przeciwnej stronie planety. Kratery fotografia ślubna Kraków nazywane są imionami sławnych artystów np.. inny co aż do wielkości krater na Merkurym nosi miano Beethovena, swoje kratery mają również miedzy innymi Homer, Mickiewicz, Tycjan, Chopin oraz Paderewski. Kiedy meteoryty bombardowały powierzchnię Merkurego, nieraz przebijały się za sprawą jego zewnętrzną skorupę, zaś za pośrednictwem wybite otwory wypływa lawa tworząc rozległe równiny. W czasie wielkiego bombardowania, na konsekwencja ogromnych sukienki ilości uwolnionej energii Merkury był niezmiernie gorący, społem z zaprzestanie deszczu meteorytów zaczą ni stąd ni zowąd stygnąć, w wyniku czego na powierzchni pojawiły się ogromne pęknięcia widoczne do dziś w postaci urwisk o ścianach dochodzących do 3 km. Skorupa zewnętrzna Merkurego jest cienka, pod spodem nią znajduje się coraz cieńsza powłoka zwana płaszczem, która otacza duże ciężkie jajko złożone głownie z żelaza. Gęstość Merkurego jest bardzo duża, co sugeruje, iż jajco planety w porównaniu z zewnętrznymi warstwami jest ogromnie duże. Astronomowie wyliczyli, że jajco Merkurego sukienki stanowi o tyle o ile 42% jego objętości, w trakcie kiedy jądro Ziemi np. stanowi tylko 17% objętości naszej planety.

fotografia ślubna Kraków
dieta indywidualna

Tags: , , ,

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.