Dobra kultury to włości ruchome albo nieruchome

J. Varenne sprowadza do spotykanego nuże w Wedach „nakładania jarzma” (zaznaczając blisko tym, że wymowa o akcji ujarzmiania rumaków Indry względnie Surji, nie natomiast o zaprzęganiu wołów, czynności siudrów bądź także zwykłych koni kshatrijów, gwoli których stosowano pora „yuga”), formuły zaklęcia magicznego (Yogatattva Upanishad – I. 74), natomiast przede wszystkim do znaczenia metody. Znacznie z większym natężeniem problematykę etymologii terminu „joga” rozbudował Mircea Eliade w swoim dziele „Joga. Nieśmiertelność zaś wolność”. Zauważa, iż etymologicznie pochodzi on od chwili rdzenia „judż” (yuj): „wiązać”, „(po)łączyć”, „zaprząc”, „ujarzmi(a)ć”, kto odpowiada oraz łacińskim „iungere, iugum”, angielskiemu „yoke” etc. Słowo „joga” służy w ogóle do określenia wszelkiej techniki ascezy a wszelkiej metody medytacji. Zestawiając obiegowe odcienie sensu jogi, funkcjonujące w tradycji indyjskiej L. Cyboran wyróżnia pojmowanie jogi w charakterze stanu najwyższej doskonałości sukienki duchowej w postaci wyższego stanu świadomości, najwyższej formy świadomości albo jeszcze wyższego stanu ponadświadomościowego (por. samadhi, moksha, nirvana, kaivalya), jak cenny aż do urzeczywistnienia owego stanu, jako formy wszelkiej praktyki duchowej, wszelkiej formy doskonalenia wewnętrznego, zmierzającej aż do urzeczywistnienia ideałów doskonałości rozmaitych filozofii natomiast religii, a w końcu – w charakterze nauki o sukienki owej metodzie, drodze oraz jej celu. Występując w wielu systemach ta nauka stosowana stworzyła osobny system filozoficzny (yogadarśana), którego nie wypada bałamucić z różnymi praktykami jogicznymi, jakich jest krocie (np. hatha joga, czyli tzw. „joga ciała” – asortyment ćwiczeń fizycznych mających na celu zachowanie jogina w zdrowiu, by mógł bez przeszkód toczyć się rozwój duchowy. Hatha joga torebki stworzyła osobną ścieżkę, ale jej elementy obecne są we wszystkich innych.). Co owo jest joga? „W dzisiejszych czasach ze słowem “joga” możemy spotkać się wcale często. Znajdujemy je w książkach, gazetach, słyszymy w radiu względnie w czasie spotkań spośród przyjaciółmi. Wielu ludzi wyrobiło aktualnie sobie własną opinię o jodze.

Tags: , , , ,

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.