Testy Gimnazjalne Odpowiedzi 2013

Test Gimnazjalne
egzamin gimnazjalny testy i odpowiedzi

Egzamin gimnazjalny – praca klasowa, podczas którego sprawdzane są opanowanie wiadomości i predyspozycje nabytych podczas trzyletniej nauki w gimnazjum. Egzamin odbywa się {corocznie|do roku|każdego roku|rok po roku| w kwietniu.
Test Gimnazjalne przeprowadzany jest w 3 klasie gimnazjum. Pierwszy Sprawdzian Gimnazjalny odbył się w Polsce w 2002 roku. Jest on powszechny i obowiązkowy. Przystąpienie do egzaminu jest jednym z wymogów ukończenia szkoły. Przewidziano jednak w przepisach wyjątkowe sytuacje, które aprobują na zwolnienie niektórych uczniów z obowiązku przystąpienia do {niego|jego|.

testy gimnazjalne odpowiedzi

rezultat egzaminu stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia cyfry punktów rekrutacyjnych do placówek kolejnego etapu nauczania.
egzamin gimnazjalny testy i odpowiedzi

Tags: , ,

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.