Zatrudnienie cudzoziemca

Zatrudnienie cudzoziemca w Polce wymaga załatwienia kilku formalności. W dniu 28 lipca 2011 roku weszło w życie Zarządzenie Ministra Pracy również Polityki Społecznej z dnia 20 lipca 2011 r. w celu przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na obręb Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz. Obok. z 2011 r. Nr 155, poz. 919). Pracodawca pragnący zaangażować Ukraińca, Białorusina, Rosjanina, obywatela Mołdowy bądź Gruzji ma obowiązek zarejestrowania oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi w powiatowym urzędzie pracy właściwym dla siedziby innymi słowy miejsca zamieszkania wnioskodawcy. Nasza firma pomoga zorganizować wszelkie formalności związane z zatrudnianiem cudzoziemca.

Tags: , ,

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.