Godziwe urządzenia pożarowe używane w oddymianiu

Na efektywność zachowania przewodów oddziałuje dodatkowo własność prac instalacyjnych, tym samym poniektóre jednostki postulują, żeby montaż przeprowadzały poświadczane załogi instalatorów. Dostarczane bywają też stalowe przewody do budowy systemów oddymiających o klasie odporności ogniowej E600. Ich struktura umożliwia odporność ogniową przez 120 minut, co pokazuje, że zdołają być stosowane w zonach pożarowych, jakich sklepienie ma trwałość ogniową nie wyższą niż REI 120. Oddane one do budowy układu wentylacji oddymiającej , spełniającej zarazem funkcje wentylacji bytowej również oddymiającej.
Przeznaczeniem układów eliminujących zanieczyszczenia z budynków w razie wybuchu pożaru jest wykształcenie części wolnej od niego, tak aby umożliwić ewakuację oraz ułatwić operację ratunkową i gaśniczą. Systemy skonstruowane są z kanałów wentylacji oddymiającej, a mechaniczny korzysta z wentylatorów oddymiających. Układ mechaniczny uzyskuje całą moc faktycznie natychmiast po włączeniu wiatraków, zaś grawitacyjny wykorzystuje fakt konwekcji, co w praktyce oznacza, iż pracuje wtedy, gdy pojawi się jakaś różnica temperatur. Rutynowo w normalnych budowlach umieszcza się przeróżne podejścia łączące dwa typy usuwania dymu. W niektórych budowlach zastosowanie instalacji oddymiających jest nieodzowne, choć kodeksy nie stawiają tego przymusu, bowiem ich instalacja daje możliwość konstruowania większych obszarów stref pożarowych czy też długich przejść oraz wyjść dla ewakuacji. Poza tym użycie wentylacji oddymiającej nieraz umożliwia architektowi obniżenie rangi odporności na ogień budowli.
Duże znaczenie mają materiały tudzież ochrona kanałów wentylacji oddymiającej, albowiem w układzie mechanicznym razem ze wzrostem temperatury spada przepływ więc należy zadbać, aby nie dochodziło do przegrzewania tych kanałów, co pozyskuje się poprzez ich doskonałe ułożenie oraz zabezpieczenie. Elementarne wymogi dla takich systemów specyfikuje rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim muszą odpowiadać obiekty. Budynek powinien być tak położony, konturowany i ukończony, tak aby ucieczka istot ludzkich oraz dławienie pożaru okazywały się jak najbardziej sprawne.
Klapy przeciwpożarowe
Wymagania dla klap przeciwpożarowych występujących w przewodach wentylacji oddymiającej są także ujęte w adekwatnych regulacjach.
Przeciętna klapa pożarowa składa się z zewnętrza z metalu (blacha ocynkowana lub stal) tudzież z podzespołu sterującego oraz przesłony odgradzającej zrobionej z tworzywa odpornego na ogień.Klapy stosowane w systemie wentylacji pożarowej nie są zaopatrzone w spust termiczny. Odstępstwem są klapy transferowe, które w czasie spoczynku i w początkowej fazie pożaru są w pozycji otwartej, a kiedy występuje zagrożenie, że pożar przejdzie do następnej strefy, wyzwalacz termiczny zamyka ją.
Wentylatory
W niektórych obiektach wentylatory oddymiające sprawują podwójną funkcję więc są stosowane także w codziennej wentylacji. Dobiera się wtedy wentylatory dwubiegowe lub z regulacją obrotów falownikiem.

Tags: , , , ,

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.