Bezpłatne ankiety dla Ciebie

Ankiety interaktywne to narzędzie badawcze służące do poznawania opinii na określony zagadnienie. W pewnych sytuacjach stosuje się precyzyjniejszego okreslenia kwestionariusza , a samo pojęcie ankiety pozostawia się w takiej okoliczności do skonkretyzowania całej metodologii i technologii badań ankietowych. Potocznie jednakże ankiety to łatwy formularz z pytaniami i odpowiedziami, jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru. Ankiety najczęsciej tworzą skojarzenienam tez z anonimowością.

Tags: , , , ,

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.