Moda dla Pań

W kontekście prozy Cegiełki cyklicznie padają “oskarżenia” o banalizm, spowodowane prawdopodobnie obecnością w tej prozie bardzo długich a dokładnych opisów codziennych czynności, takich gdy zabiegi higieniczne bądź wytwarzanie kanapek, jednakże wydaje się, iż trwanie fantastyki natomiast – podczas gdy to się mawiało w szkole – “klimatu grozy tudzież niesamowitości” nie pozwala na tego typu klasyfikację. Adam Wiedemann, którego sukienki wizytowe rozpoznania młodszych od chwili niego autorów trzeba cenić, żartobliwie odżegnuje się odkąd tych, dla których opowiadania Piotr Cegiełki są nudne. O mało co nie naraziłem się Wiedemannowi, po lekturze części opowiadania Zatracenie, które jest utworem finałowym zbioru Sandacz w bursztynie, myślałem o jego pisaniu całkiem sceptycznie. Uważna książka Zatracenia (w Twórczości 3/2002 ) zmieniła ruch mojego myślenia, kompletny zbiór opowiadań Sandacz w bursztynie czytałem natychmiast bez żadnych uprzedzeń. Debiut prozatorski młodego autora (rocznik 1978) jest artystycznie ambitny, tuż przy debiutantów w prozie spośród roczników siedemdziesiątych jakiś z najambitniejszych. Ten debiut damskie buty da się wpisać w dobre konteksty polskiej prozy, nie mam na myśli żadnych wpływów natomiast zależności, te konteksty są ważniejsze od czasu kontekstów światowych, które polegałyby jedynie na wpływach tudzież zależnościach. Adam Wiedemann w rozmowie ze mną wymienił Samuela Becketta, jeszcze wyraźniejsze byłyby relacje od chwili Kafki zaś niektórych Francuzów, także tudzież inne użytki z wielkości światowej literatury są tuż przy debiutantów absolutnie naturalne natomiast rzadko mają istotniejsze znaczenie. Zamiast z Beckettem albo Kafką lepiej pojmować konteksty prozatorskie torebka Piotra Cegiełki obok Marka Hłaski, obok Ireneusza Iredyńskiego zaś nawet obok Jana Drzeżdżona, nie mówiąc o tych autorach, którzy aż do pisarstwa Marka Hłaski przymierzali się w modus pomysłowy tudzież oddzielny (jak przede wszystkim Dariusz Bitner).

Tags: , , ,

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.