sukienki na gody

POGODA – owo ogół zjawisk fizycznych, którym podlega troposfera powyżej danym obszarem w określonym czasie. Pogodę opisuje się charakteryzując jej składniki: temperaturę zaś wilgotność powietrza, zachmurzenie nieba, opady tudzież napór atmosferyczne, kierunek oraz dynamika wiatru. Pogoda zmienia się w cyklu dobowym natomiast rocznym. Cechy składników sukienki na wesele pogody tudzież klimatu są efektem działania tzw. procesów klimatotwórczych, należą do nich procesy obiegu ciepła natomiast wilgoci w atmosferze zaś obieg powietrza około Ziemi. Przebieg tych procesów kształtowany jest przy użyciu czynniki klimatyczne: torebki szer.geog, rozmiar natomiast położenie lądów tudzież mórz, dystans od morza, prady morskie, wys npm, rozpatrywanie form a ukształtowanie powierzchni, kostium roślinna tudzież działalność człowieka. Szer. Geograficzna – podstawowych składnik kształtujący klimat, zależy od chwili niej nasilenie natomiast Chronos naświetlania pow. Ziemi promieniami słonecznymi, od czego zależą tem p. pow. i ciś. atmosf., ilość enerii słon. docierającej aż do pow. Ziemi zależy odkąd wys. Słońca ponad horyzontem, w niskich szerok. geo temp. są najwyższe. Na obszarach, dokąd stopień Słońca nad horyz. są niewielkie, temp. pow są niskie. Szer. Geo decyduje o strefowym rozkładzie temp. pow., ciśnienia natomiast opadów atmosf. Rozkład lądów a oceanów – ze względu na różnice w szybkości nagrzewania się natomiast oddawania obuwie ciepła dzięki wodę natomiast tworzywo lądowe, powoduje zakłócenia w strefowym rozkładzie temp, opadów oraz ciśnień.

Tags: , , , ,

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.